2 września 2008
kolejne urodziny
ten sam szelest
spadających liści

another birthday
the same rustle
of falling leaves

nagły deszcz
bębniarz w bramie
gubi rytm