26 grudnia 2011



słomkowa gwiazda
każdego roku
krótsze promienie


25 grudnia 2011

"Questo filo di voce" ("This faint of voice") – tutaj

23 grudnia 2011



stara kwitnąca wiśnia
moja matka znów opowiada
o swej młodości


old cherry tree in bloom
my mother telling again
about her youth


Haiga została opublikowana w Haigaonline - nr 12/2 (grudzień 2011 r.)



stara kwitnąca wiśnia...
z taką lekkością
opowiadana młodość

13 grudnia 2011

burzowe chmury
uczeń rysuje słońce
przy pomocy cyrkla


thunder clouds
the schoolboy draws the sun
with help of a compass

(trans. L. Sz.)

23 listopada 2011


























Wiersz Leszka Szeglowskiego wpisany w mój obraz został opublikowany 21 listopada w Daily Haiga.


***

weźmy na przykład
taki parasol

bez jednego słowa
rozłóżmy go

wciąż nie mamy jednak w ręku

żadnego dowodu że
słyszymy deszcz

ale z pewnością
pada cień


***

let's take for instance
such an umbrella

without one word
let's spread it

still we haven't yet in our hand

any evidence that
we hear a rain

but for sure
falls the shadow

30 października 2011

tęcza
biała żaglówka
zmienia kurs


rainbow
the white sailboat
changing its course

(trans. Lech Szeglowski)


arcobaleno
bianca barca a vela
cambia la rotta

11 października 2011


























zieleń jej oczu –
wskazówki zegara
cofają się w lustrze


green of her eyes—
the hands of the clock
move back in the mirror


Haiga przygotowana do haiku Leszka Szeglowskiego.
Publikacja w DailyHaiga - 9.10.2011

6 października 2011



























młyńskie koło
powoli obraca się –
coraz więcej gwiazd



a mill wheel
slowly turning—
more and more stars

(trans. Lech Szeglowski)


Daily Haiga - 3.10.2011
Pierwsza publikacja haiku w "The Heron's Nest" - XII, 2, June 2011

19 września 2011

  
   spadająca gwiazda –
   pierwsza kropla mleka
   z mojej piersi


   stella cadente –
   prima goccia di latte
   dal mio seno


   shooting star—
   the first drop of milk
   from my breast




Haiku otrzymało IV równorzędną nagrodę (wraz z sześcioma innymi utworami)
w IX Międzynarodowym Konkursie Haiku w Języku Włoskim, organizowanym przez Cascina Macondo w Turynie i tym samym zakwalifikowało się do grona 114 haiku obecnych w antologii "Questo filo di voce" ("The find of voice").


(Własne tłumaczenie haiku na j. włoski; niezależne tłumaczenia angielskie - Antonella Filippi i Lech Szeglowski)

11 września 2011

11 września –
w oknach wieżowca
architektura chmur


September 11th—
in the skyscraper's windows
the architecture of clouds



10 lat później –
dotrzymujemy sobie kroku
w porannym truchcie


10 years later—
we keep pace with ourselves
in the morning jog


(tł./trans. Lech Szeglowski)

31 sierpnia 2011
























fot. B. Bułtowicz




















fot. A. Łazarz


Powyższe zdjęcia to fragment wystawy przygotowanej przez "Nieformalną Otwartą Grupę Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu". Wystawa towarzyszyła koncertowi „W cieniu kwitnącej wiśni”, który odbył się kilka dni temu w Filharmonii Lubelskiej. Kompozycję kwiatową w formie bonsai wykonała Iza Zięba. W tle znajduje się moje haiku, które na j. japoński przetłumaczył Radosław Bolałek i Matayoshi Haraguchi, natomiast wykaligrafowała je Pani Akiko Biedroń.


Wystawa – "Sen o Japonii" – będzie prezentowana również
16 września podczas kolejnego koncertu symfonicznego.

11 sierpnia 2011




mój dom rodzinny –
pośród nagich gałęzi
komin bez dymu


home of my childhood–
amid the barren branches
the smokeless chimney


Niemiecka wersja haiku, przetłumaczonego przez Małgorzatę Płoszewską, została opublikowana w międzynarodowej, niemieckojęzycznej antologii haiku "Krajobrazy poetów" ("Dichters Landschaften") opracowanej przez Ingo Cesaro (Wydawnictwo: Neue Cranach Presse Kronach, 2011).

5 sierpnia 2011



trzęsienie ziemi –
matka trzyma za rękę
cały swój świat

earthquake—
a mother holds by the hand
the whole of her world


(tł./trans. Lech Szeglowski)

Publikacja: DailyHaiga - 02.08.2011

1 sierpnia 2011



Plakat zapowiadający koncert "W cieniu kwitnącej wiśni" i wystawę "Sen o Japonii", które odbędą się w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (26 sierpnia). Tłem dla informacji stała się haiga z obrazem stworzonym przez Agnieszkę Łobodę do mojego haiku. Wystawa została przygotowana przez Nieformalną Otwartą Grupę Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu.

Plakat stanowi własność wyżej wspomnianej Grupy.

30 lipca 2011




po deszczu
sprzedawane na pniu
opieńki

28 lipca 2011

ona i on –
po pół księżyca
w każdej filiżance


she and he –
a half moon
in each cup


(tł./trans. L. Szeglowski)

Publikacja we wiosenno-letnim, papierowym wydaniu Frogpond Journal (34-2; 2011).

13 lipca 2011

deszcz meteorów
coraz szerzej
otwieram okno


meteor shower
wider and wider
I open a window


(tł./trans. Lech Szeglowski)

Publikacja: The Mainichi Daily News

26 czerwca 2011

kwitnący ogród
tyle ścieżek
wśród ścieżek


blossoming garden
so many paths
among the paths


Haiku zostało opublikowane w Haigaonline (12/1), w dziale "traditional haiga". Utwór powstał z inspiracji prezentowanym w magazynie obrazem Mary B. Rodning.

25 czerwca 2011



lot pszczoły
z ciszy do ciszy –
kwiaty lilii


the flight of a bee
from silence to silence –
lily flowers



Publikacja w Haigaonline (12/1) - czerwiec 2011


wysokie słońce
biały bez osiąga
swoją biel


high sun
a white lilac accomplishes
its whiteness



Publikacja w Haigaonline (12/1) - czerwiec 2011

19 czerwca 2011


 
baletnica przed lustrem
obraca się –
topniejące jezioro


before the mirror
a ballerina makes a turn—
melting lake



(tł./trans. L. Szeglowski)

Publikacja w DailyHaiga – 18.06.2011

17 czerwca 2011



Właśnie ukazała się anglojęzyczna antologia wierszy, których tematem jest "świadomość śmierci". Oryginalny tytuł książki brzmi "Dreams Wander On. Contemporary Poems of Death Awareness". Do zestawu utworów edytor Robert Epstein włączył haiku Leszka Szeglowskiego, które zostało opublikowane w formie haiga mojego autorstwa (pierwsza edycja obrazu miała miejsce w DailyHaiga w 2010):




wrócić
albo nie wrócić
– zimowy zmierzch

to return
or not to return
–winter twilight


Książka zawiera ponad 300 wierszy (głównie haiku) 185 autorów z różnych zakątków świata.
Wspaniała, głęboka lektura.

2 czerwca 2011

młyńskie koło
powoli obraca się –
coraz więcej gwiazd


a mill wheel
slowly turning –
more and more stars


(tł./trans. Lech Szeglowski)

Publikacja w The Heron's Nest - czerwiec 2011 r.

2 maja 2011

CEPELIA


Cepelia. Przy ladzie
siedzą panie i piją kawę.
Raz, dwa, trzy, cztery panie.

Za nimi na półkach serwetki,
obrusy, bieżniki haftowane
złożone na pół, na dwa, na cztery...

Obok aniołki od góry
i diabełki od dołu stoją, siedzą, leżą
w kurz obrócone.

11 kwietnia 2011

Podróż, jaką odbywa wystawa "Sen o Japonii" przygotowana przez "Nieformalną Otwartą Grupę Przyjaciół i Miłośników Kultury i Sztuki Dalekiego Wschodu", ma swój kolejny przystanek w Świdniku (informacje dotyczące prac i ich autorów - w tym mojego udziału w projekcie - zamieszczone są na blogu pod datą 24.10.2010 r.).

Autor plakatu świdnickiej wystawy "Sen o Japonii" - Jacek Gański

10 kwietnia 2011




















Haiga przygotowana wspólnie z Leszkiem Szeglowskim - autorem haiku:


trzęsienie ziemi –
ręka malarza
drży


earthquake –
the hand of the painter
stirs

5 kwietnia 2011

"Spowolnić upływ czasu" to tytuł rozmowy, jaką przeprowadził ze mną Pan Andrzej Gąsiorowski ze Stowarzyszenia „e-Sochaczew.pl”. Rozmowa nawiązuje do konkursu haiku  "Samurajowie pióra 2010" i można ją przeczytać na stronie stowarzyszenia.

2 kwietnia 2011

wspinając się na wzgórze...
wcześniej ode mnie
krokusy


climbing the hill...
sooner than me
crocuses


(tł./trans. Lech Szeglowski)

24 marca 2011

opadające liście –
naprzeciw pustej ławki
pusta ławka


falling leaves—
opposite the empty bench
an empty bench

(tł./trans. Lech Szeglowski)

Publikacja w The Mainichi Daily News.

18 marca 2011


























Kiedy niebo zaszło nocą
schowałam się pod deszczem
światła starej latarni

teraz każdą kroplą odliczam
ile mnie jeszcze zostało


Wiersz zawarty jest w tomiku "Nie czekaj na mnie", który został wydany przez wydawnictwo "Ars pro Memoria" (Starachowice 2011). Publikacja jest dwujęzyczna (po polsku i po niemiecku) i wchodzi w skład serii "Trzy wiersze". Autorką tłumaczeń na j. niemiecki jest Małgorzata Płoszewska.


Na j. angielski wiersz przełożył Lech Szeglowski:

When the sky overgrew with night
I hid myself under the rain
of light of the old lamppost

now with each drop I'm counting
how much of me still remained

13 marca 2011

trzęsienie ziemi –
matka trzyma za rękę
cały swój świat


earthquake—
a mother holds by the hand
the whole of her world


(tł./trans. Lech Szeglowski)

27 lutego 2011

przed lustrem
baletnica obraca się –
topniejące jezioro


before the mirror
a ballerina makes a turn—
melting lake


(tł./trans. Leszek Szeglowski)


baletnica przed lustrem
obraca się –
biały łabędź



wiosenne ożywienie –
z dziecięcego wózka
dźwięk grzechotki


spring fever—
out of the baby carriage
the sound of a rattle

6 lutego 2011

teatrzyk cieni –
całe życie królika
w moich rękach


shadow puppets –
all of this rabbit's life
in my hands



„życie królika w moich rękach” jest jednym z 10 haiku, które znalazły się w rękach jurorów VI edycji konkursu "Samurajowie Pióra" . Zestaw utworów został doceniony, a mnie przyznano zaszczytny tytuł "Samuraja Pióra 2010".


wiersze uczestników

uzasadnienie

31 stycznia 2011

świt
skowronek
wyśpiewuje siebie


dawn
a skylark
sings itself



zamarznięta rzeka –
ona milczy
o swojej przeszłości


frozen river –
she keeps silent
about her past


II miejsce w konkursie Haikuworld - styczeń 2011.

20 stycznia 2011





















między błękitem a bielą...
między bielą a błękitem...
przenikliwy wiatr


between the blue and white...
between the white and blue...
bitter wind


Publikacja w DailyHaiga - 18.01.2011

9 stycznia 2011

Kto by pomyślał...

kto by pomyślał
pół wieku temu
że wciąż będą razem

dom z przygarbionym dachem
przy ślepej uliczce



Who would have guessed…

who would have guessed
half century ago
that they’d be still together

the house with its stooping roof
at the dead end


trans. Lech Szeglowski

7 stycznia 2011

Stara fotografia

na pierwszym planie
dziewczynka – to ja
obok – mój ojciec
podtrzymuje rower
gdy próbuję wyjechać
z pogniecionego podwórka...

na pierwszym planie
mój ojciec
obok – ja



The old photo

in the foreground
there is a girl – it’s me
nearby – my father
supporting the bicycle
when I’m trying to leave
the crumpled back yard...

in the foreground
there is my father
nearby – me


Trans. Lech Szeglowski

3 stycznia 2011

zimowe niebo –
jej palce pamiętają
każdy dźwięk


winter sky—
her fingers remember
every tone



zimowy deszcz –
jej palce pamiętają
każdy dźwięk


winter rain—
her fingers remember
every tone