13 marca 2011

trzęsienie ziemi –
matka trzyma za rękę
cały swój świat


earthquake—
a mother holds by the hand
the whole of her world


(tł./trans. Lech Szeglowski)