10 sierpnia 2014

oranie pola
rolnik oddziela
wschód słońca od zachodu
 
 
plowing the field
a farmer separates
sunrise from sundown
 
 
 
koniec lata
owce niosą w dolinę
dźwięk dzwonków
 
 
end of summer
sheep carry to the valley
the sound of bells
 
 
Haiku znajdują się w antologii pokonkursowej.