30 kwietnia 2010
rosnąca cisza...
tylko rytm
mojego oddechu


growing silence...
only the rhythm
of my breath


Publikacja w DailyHaiga - 29.04.2010Haiga z haiku autorstwa Magdaleny Banaszkiewicz:


jesienny wieczór
z każdą nitką na krośnie
bliżej do nieba


autumn evening
with each thread on the loom
closer to heaven


trans. Lech Szeglowski


Haiga opublikowana na WHA Haiga Contest (04/2010)zapominając...
mech powtarza
czyjeś imię


forgetting...
moss repeats
someone's name


Publikacja w DailyHaiga - 16.04.2010

16 kwietnia 2010
smoleński las
cisza
połamanych drzew

.
smolensk wood
the silence
of fallen trees


tł. Lech Szeglowski
Katyń —
znów ktoś mówi
o braku słów


Katyn —
someone says again
about lack of words

.