11 listopada 2017

W ostatnim czasie ukazała się książka Scotta Masona "The Wonder Code: Discover the Way of haiku and See the World with New Eyes". W bogatym zbiorze haiku znalazło swoje miejsce opublikowane już wcześniej "młyńskie koło" / "mill wheel".

Z kolei na kartach magazynu literackiego Wolnej Inicjatywy Artystycznej "Wytrych" (nr 2/2017) można znaleźć haiku "po tsunami".