29 marca 2012
zamglony księżyc
oddech rzeźbiarza stapia się
z jego lodową rzeźbą


misty moon
the sculptor's breath merges
with his ice carving


DailyHaiga - 26 marca 2012 r.
Haiku po raz pierwszy opublikowane zostało w The Mainichi Daily News - 23.01.2012

17 marca 2012Leszek Szeglowski napisał piękne haiku, ja skomponowałam je z obrazem, a Linda Pilarski opublikowała haigę na stronie DailyHaiga 14 marca 2012 r.


zachodni wiatr –
mistrz go czeka
na ruch kamienia


western wind—
a go master waits
for a stone's move