25 marca 2013

[...]
Mógł inne słowa wiązać w ledwie żywą prozę
zamiast – jak dziś – odprawiać wierszem swoje życie.

 

 
W serii "Portrety" - Jan Dydusiak