23 listopada 2011


Wiersz Leszka Szeglowskiego wpisany w mój obraz został opublikowany 21 listopada w Daily Haiga.


***

weźmy na przykład
taki parasol

bez jednego słowa
rozłóżmy go

wciąż nie mamy jednak w ręku

żadnego dowodu że
słyszymy deszcz

ale z pewnością
pada cień


***

let's take for instance
such an umbrella

without one word
let's spread it

still we haven't yet in our hand

any evidence that
we hear a rain

but for sure
falls the shadow