18 marca 2011


Kiedy niebo zaszło nocą
schowałam się pod deszczem
światła starej latarni

teraz każdą kroplą odliczam
ile mnie jeszcze zostało


Wiersz zawarty jest w tomiku "Nie czekaj na mnie", który został wydany przez wydawnictwo "Ars pro Memoria" (Starachowice 2011). Publikacja jest dwujęzyczna (po polsku i po niemiecku) i wchodzi w skład serii "Trzy wiersze". Autorką tłumaczeń na j. niemiecki jest Małgorzata Płoszewska.


Na j. angielski wiersz przełożył Lech Szeglowski:

When the sky overgrew with night
I hid myself under the rain
of light of the old lamppost

now with each drop I'm counting
how much of me still remained