20 października 2008

istotnie
sprawy nieistotne
odkładam w czasie
i w przestrzeni
zajmuję tyle miejsca
ile wystarczy
na filiżankę kawy
według rozkładu
zdążam zawsze
na następny dzień

(marzec 2008)