26 listopada 2008

ścięta brzoza
świeży zapach
krzyża


felled birch
the fresh smell
of the cross