10 marca 2009

Marcowe wydanie irlandzkiego Shamrock Haiku Journal zawiera polskie akcenty (w j. angielskim): esej Rafała Zabratyńskiego przedstawiający rys historyczny haiku w Polsce, oraz utwory polskich twórców haiku.