30 maja 2009
grób męża -
więdnąca róża
opiera się o swój cień