20 stycznia 2010

.
.Haiga z haiku Leszka Szeglowskiego:


wrócić
albo nie wrócić
— zimowy zmierzch


to return
or not to return
— winter twilightPublikacja w DailyHaiga - 18.01.2010 r.