30 kwietnia 2010
rosnąca cisza...
tylko rytm
mojego oddechu


growing silence...
only the rhythm
of my breath


Publikacja w DailyHaiga - 29.04.2010