30 kwietnia 2010
zapominając...
mech powtarza
czyjeś imię


forgetting...
moss repeats
someone's name


Publikacja w DailyHaiga - 16.04.2010