29 czerwca 2010


okno na zachód —
czerwona stokrotka
gubi płatki


west-facing window—
a red daisy
loses its petals

Publikacja w WHA Haiga Contest (06/2010)