22 sierpnia 2010

cisza padającego śniegu
sarna przechodzi
z bieli w biel


silence of falling snow
the deer moves
from white to white


(trans. Lech Szeglowski)

Publikacja w DailyHaiga - 18.08.2010