27 września 2010


Jeden z wielu gandawskich mostów. W tle zamek Gravensteen.


szmer rzeki...
tylko most
stąd – dotąd


rustlle of the river...
only the bridge
from here up to there