27 września 2010


Z dedykacją dla Viadagio:


poeci haiku
po obu stronach łodzi –
kolejny gandawski most


haiku poets
on both side of the boat—
next Ghent bridge