27 września 2010


















Stary strych w Centrum Poezji – miejsce przeznczone na wykłady i pracę twórczą.