27 września 2010
Zwiedzanie Gandawy

Na zdjęciu od lewej: Vasile Moldovan, Mihaela Codrescu, Jim Kacian, Anthony Kudryavitsky, Lech Szeglowski, Zinovy Vayman.