24 października 2010


















spękana ziemia
żadnego brakującego elementu
w tej starej układance


cracked earth
no missing element
in this old puzzle

Haiku zostało opublikowane w listopadowym wydaniu Sketchbook'a w 2008 r.