10 kwietnia 2011
Haiga przygotowana wspólnie z Leszkiem Szeglowskim - autorem haiku:


trzęsienie ziemi –
ręka malarza
drży


earthquake –
the hand of the painter
stirs