2 kwietnia 2011

wspinając się na wzgórze...
wcześniej ode mnie
krokusy


climbing the hill...
sooner than me
crocuses


(tł./trans. Lech Szeglowski)