2 czerwca 2011

młyńskie koło
powoli obraca się –
coraz więcej gwiazd


a mill wheel
slowly turning –
more and more stars


(tł./trans. Lech Szeglowski)

Publikacja w The Heron's Nest - czerwiec 2011 r.