13 lipca 2011

deszcz meteorów
coraz szerzej
otwieram okno


meteor shower
wider and wider
I open a window


(tł./trans. Lech Szeglowski)

Publikacja: The Mainichi Daily News