11 sierpnia 2011
mój dom rodzinny –
pośród nagich gałęzi
komin bez dymu


home of my childhood–
amid the barren branches
the smokeless chimney


Niemiecka wersja haiku, przetłumaczonego przez Małgorzatę Płoszewską, została opublikowana w międzynarodowej, niemieckojęzycznej antologii haiku "Krajobrazy poetów" ("Dichters Landschaften") opracowanej przez Ingo Cesaro (Wydawnictwo: Neue Cranach Presse Kronach, 2011).