13 grudnia 2011

burzowe chmury
uczeń rysuje słońce
przy pomocy cyrkla


thunder clouds
the schoolboy draws the sun
with help of a compass

(trans. L. Sz.)