17 marca 2012Leszek Szeglowski napisał piękne haiku, ja skomponowałam je z obrazem, a Linda Pilarski opublikowała haigę na stronie DailyHaiga 14 marca 2012 r.


zachodni wiatr –
mistrz go czeka
na ruch kamienia


western wind—
a go master waits
for a stone's move