30 listopada 2012

pokój krawcowej
cichy trzepot
skrzydeł ćmy


sewing room
the quiet flutter
of a moth’s wings
Hyde Park
kolorowy liść
spada z mgły


Hyde Park
a colorful leaf
falls of the mist


(oba tłumaczenia – Lech Szeglowski)

The Shiki Monthly Kukai - listopad 2012