2 czerwca 2013

ulewne deszcze
nadaję imię
psu przybłędzie


long rains
I give a name
to the stray dog


(tłum. własne)

I miejsce w kategorii Kigo w konkursie haiku The Shiki Monthly Kukai – maj 2013


________________________________________________________________


kamienny pył
miarowy dźwięk wykuwanej
daty śmierci


stone dust
the constant sound of
cutting the death date


The Shiki Monthly Kukai – maj 2013

(tłum. Lech Szeglowski)