8 listopada 2015

ruiny kościoła
te wszystkie modlitwy
pod gwiazdami


ruins of the church
those all prayers
under the stars
 
 
Antologia pokonkursowa Sharpening The Green Pencil 2015.