29 marca 2010
z dala od brzegu...
zamarznięte jezioro
tonie w ciszy


far from the shore...
the frozen lake
sinking in silence


Publikacja w WHA Haiga Contest (03/2010)