16 kwietnia 2010

Katyń —
znów ktoś mówi
o braku słów


Katyn —
someone says again
about lack of words

.