30 listopada 2010

dźwięki jazzu...
w światłach sceny
faktura czerni


jazz sounds...
in the lights of the stage
the texture of blackness