19 września 2011

  
   spadająca gwiazda –
   pierwsza kropla mleka
   z mojej piersi


   stella cadente –
   prima goccia di latte
   dal mio seno


   shooting star—
   the first drop of milk
   from my breast
Haiku otrzymało IV równorzędną nagrodę (wraz z sześcioma innymi utworami)
w IX Międzynarodowym Konkursie Haiku w Języku Włoskim, organizowanym przez Cascina Macondo w Turynie i tym samym zakwalifikowało się do grona 114 haiku obecnych w antologii "Questo filo di voce" ("The find of voice").


(Własne tłumaczenie haiku na j. włoski; niezależne tłumaczenia angielskie - Antonella Filippi i Lech Szeglowski)