6 października 2011młyńskie koło
powoli obraca się –
coraz więcej gwiazda mill wheel
slowly turning—
more and more stars

(trans. Lech Szeglowski)


Daily Haiga - 3.10.2011
Pierwsza publikacja haiku w "The Heron's Nest" - XII, 2, June 2011