20 czerwca 2012

gwiazdy
spadają do oceanu –
przypływ


stars
falling into the ocean—
high tide


---------------------------------------------------------


zamarznięty wodospad
kształt
ciszy


frozen waterfall
the shape
of silence


(tł./trans. Lech Szeglowski)

---------------------------------------------------------


tyle ziemi
i tyle nieba –
pusta muszelka


so much earth
and so much sky—
an empty shell


(tł./trans. Lech Szeglowski)

---------------------------------------------------------

Haiku zostały opublikowane w letnim wydaniu Modern Haiku – 43.2 / 2012

First publication: Modern Haiku – 43.2 summer 2012