1 lipca 2012

motyl
moja córeczka po raz pierwszy
łapie równowagę


a butterfly
my daughter for the first time
catching her balancepytanie o drogę
w okularach męża
twarz nieznajomej


asking direction
on my husband's glasses
an unknown girl's face

(trans. L. Szeglowski)


Notes from the Gean - 4:1/2012