8 listopada 2012"Powiew" - zdjęcie wybrane do wystawy pokonkursowej V edycji konkursu ETNOKLIMATY (2012 r.), zorganizowanego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.