7 listopada 2012

powracający chłód
telefoniczny ankieter zadaje
pytania zamknięte


cold back
the phone pollster asks
closed questions


(tł./trans. L. Szeglowski)