5 listopada 2015haiku o Lublinie:
 
 
 
wiatr przy uczelni
brązowa szata Marii
szeleści liśćmi


 
fundamenty starej fary
patrzymy w niebo
oparci o siebie
 

 
schodek po schodku
coraz bliżej historii –
Zamek Lubelski


 
Ogród Saski
rosnące w pełnym słońcu
drzewa i cienie

 
 
błękit nad rynkiem
z okienka na poddaszu
trzepot firanki
 

 
 
Haiku o Lublinie. Lublin w wierszach i fotografii, red. Małgorzata Wielgosz, Lublin 2015.
Praca zbiorowa zrealizowana w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin na rzecz upowszechniania kultury.